O nás

  O nás

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. sa venuje realizácii žiaruvzdorných výmuroviek, tepelných zariadení, dodávke pecí, výstavbe taviacich a tepelných agregátov, realizácii vysokých továrenských komínov a monolitických konštrukcií ako aj dodávke na kľúč, realizácii čiastkových opráv ako aj celoročnému servisu.

 

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí v oblasti energetiky, sklárskeho priemyslu, spracovania železných a neželezných kovov, stavebných hmôt, chemického priemyslu, spaľovania odpadu a priemyselných komínov.

 

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí na domácich a zahraničných trhoch. V posledných rokoch naša spoločnosť vyvíja rozsiahle aktivity v štátoch západnej Európy aj v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu.

 

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. disponuje dostatočným počtom odborných a kvalifikovaných kapacít. Vlastní osvedčené technológie a zariadenia a zavádza do projektov aj nové materiály od domácich a zahraničných dodávateľov.

 

V TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. má 100% podiel materská spoločnosť DITHERM, a.s., ktorá pôsobí v rovnakom obore najmä na českom trhu.

 

Vážení obchodní partneri,

s potešením Vám oznamujeme, že spoločnosť DITHERM a jej dcérska spoločnosť TERMOSTAV Bratislava sa stali súčasťou skupiny LIZMONTAGENS Thermal Technologies (L.T.T.) so sídlom v Lisabone (Portugalsko). Skupina aj s nami zahŕňa asi 28 spoločností pôsobiacich na štyroch kontinentoch sveta so zameraním na návrh, vývoj a montáže v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek v priemyslových agregátoch. Spolu s L.T.T., Manažment očakáva od novej spolupráce rozvíjanie služieb poskytovaných svojim váženým zákazníkom a prienik odborných znalostí a schopností, ako aj zabezpečenie odborných pracovníkov vo všetkých segmentoch priemyslu. Členovia Manažmentu a obchodní manažéri obidvoch spoločností Vám zostávajú naďalej k dispozícii.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a spoluprácu a tešíme sa s Vami na ďalšiu.

S prianím krásneho dňa

Konateľ spoločnosti TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.