Služby

  Služby

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí v oblasti energetiky, sklárskeho priemyslu, spracovania železných a neželezných kovov, stavebných hmôt, chemického priemyslu, spaľovania odpadu a priemyselných komínov.

V tejto sekcii nájdete čomu všetkému sa venujeme. Pokrývame celú oblasť problematiky od stavebného priemyslu až po servis zverených komponentov.