Späť na referencie

  Referencie   Achema AB, Jonava, Litva

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. realizoval generálnu opravu pece primárneho reformingu PR 1360 v rozsahu:

  •  spracovanie PD,
  •  dodávky materiálu,
  •  inštalácia výmurovky,
  •  dohlaď nad vysúšaním.

Cieľom generálnej opravy bol nový technický návrh kompletnej výmurovky pre radiačnú a konvekčnú časť pece vrátane pomocnej pece.