Späť na referencie

  Referencie   Achema AB, Jonava, Litva

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. vypracoval novú koncepciu výmurovky a technických návrhov pri použití moderných žiaruvzdorných materiálov pochádzajúcich výhradne z EU odolných voči redukčnému prostrediu.