Späť na referencie

  Referencie   Mondi Štětí

Generálna oprava fluidného kotla 220 t/h realizované materskou spoločnosťou DITHERM, a.s.