Späť na referencie

  Referencie   Odvoz a likvidácia odpadu v skratke : OLO a.…

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke : OLO a. s., Bratislava, Slovensko

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke : OLO a. s., Bratislava, Slovensko

Referencie z odboru: Spaľovne

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. sa zúčastnil v roku 2001 na výstavbe dvoch kotlov K1 a K2firmou Jünger + Gräter GmbH, Nemecko. Odvtedy každoročne zabezpečuje opravy a servis kotlov K1 a K2 v rozsahu návrhu a inštalácie výmurovky.