Späť na referencie

  Referencie   Považská cementáreň a. s., Ladce, Slovensko

Považská cementáreň a. s., Ladce, Slovensko

Považská cementáreň a. s., Ladce, Slovensko

Referencie z odboru: Stavebné hmoty

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. každoročne zabezpečuje opravy a servis žiaruvzdorných výmuroviek linky na výrobu slinku a cementu v rozsahu:

- spracovanie PD

- dodávky materiálu

- inštalácia výmurovky

- dohlaď nad vysúšaním