Späť na referencie

  Referencie   RONA, a. s., Lednické Rovne, Slovensko

RONA, a. s., Lednické Rovne, Slovensko

RONA, a. s., Lednické Rovne, Slovensko

Referencie z odboru: Sklársky priemysel

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.zabezpečuje opravy a servis žiaruvzdorných výmuroviek sklárskych taviacich vaní TA 1, TA 2, TA 3 a TA 5 na strojnú a ručnú výrobu skla.