Chemický a petrochemický priemysel

  Služby   Chemický a petrochemický priemysel

Realizácia žiaruvzdorných výmuroviek v chemickom a petrochemickom priemysle je veľmi náročná na materiály a technológiu montáže. Tento segment je pre spoločnosť TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. vždy odbornou výzvou a už od svojho vzniku dokazuje svoju vyspelosť a skúsenosť.

V chemickom a petrochemickom priemysle pôsobí naša spoločnosť na tuzemskom aj zahraničnom trhu a spolupracuje so spoločnosťami ako sú napr. Slovnaft Bratislava, Slovzink. V zahraničí pôsobí v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. realizuje a dodáva výmurovky do pecí:

  • na výrobu čpavku
  • na výrobu vodíka
  • na výrobu benzínu a asfaltu
  • na regeneráciu síry