Projekcia a inžiniering

  Služby   Projekcia a inžiniering

Tím projekcie a inžinieringu zabezpečuje komplexné spracovanie technického návrhu a projektovej dokumentácie.

Zabezpečujeme:

  • úvodné návrhy a konzultácie
  • návrh a vývoj nových výmuroviek
  • návrh pri opravách existujúcich výmuroviek
  • výpočty tepelných prestupov -výkresovú dokumentáciu v 2D a v 3D
  • vysúšacie krivky výmuroviek v agregátoch
  • inovatívne technologické riešenia
  • projekty skutkového stavu
  • odbornú supervíziu a konzultáciu k uvedeniu agregátov do prevádzky