Spaľovne

  Služby   Spaľovne

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. realizuje všetky druhy spaľovní odpadu – spaľovne komunálneho, špeciálneho (nemocnice, krematóriá, kafilérie) a nebezpečného odpadu.

V praxi sa naša spoločnosť podieľa na rôznych typoch technológií výmuroviek od doskových systémov až po špeciálne betonáže ako sa môžete presvedčiť v referenciách. V segmente spaľovní TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí na tuzemskom ako aj zahraničnom trhu, kde spolupracuje so spoločnosťami ako Jünger + Gräter, Mokesa, Gouda, Karrena, Calderys  a Průmyslová Keramika.