Stavebné hmoty

  Služby   Stavebné hmoty

V segmente stavebných hmôt pôsobí TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. na tuzemskom a zahraničnom trhu a spolupracuje so spoločnosťami ako sú Holcim (Slovensko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko), Heidelberg Cement Group, Považská cementáreň, a.s. Ladce, Cemmac, a.s., Horné Sŕnie, PPC Čáb, a.s.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí v stavebnom segmente stavebné hmoty od svojho založenia. Bohaté skúsenosti a dlhodobé získavanie know-how umožňujú spoločnosti krátke doby opráv, ich efektívnu organizáciu a tiež technické návrhy, ktoré zabezpečia zákazníkovi optimalizáciu servisných procesov. Spoločnosť sa podieľa aj na výstavbe nových cementární.