Priemyselné komíny a monolitické výškové stavby

  Služby   Priemyselné komíny a monolitické výškové stavby

TERMOSTAV Bratislava s.r.o. zabezpečuje kompletné dodávky pre výstavbu, rekonštrukciu a údržbu na vysokých továrenských komínoch, chladiarenských vežiach, silách, zásobníkoch, mostoch a ostatných vysokých stavbách.

Ponúkame:

  • vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a súvisiacich výpočtov v AUTOCAD REVITT 2012, ADVANCED STEEL 2012, SCIA 2012
  • generálne opravy a rekonštrukcie murovaných, železobetónových, oceľových a ostatných typov komínov
  • čiastkové opravy všetkých typov komínov
  • realizáciu nových komínových difúzne tesných vypúzdrení z korózii-vzdorných ocelí
  • výstavbu trojzložkových oceľových a železobetónových monolitických komínov
  • vysokotlakové čistenie, komplexné sanácie a povrchovú úpravu železobetónových stavieb
  • asanácia – búranie všetkých typov komínov bez odstrelu, hydraulickým drvením
  • ostatné odborné činnosti na voľne stojacich komínoch a iných výškových stavbách
  • diagnostika energetických zariadení termovíznou technikou