Sklársky priemysel

  Služby   Sklársky priemysel

V segmente sklo–sklársky priemysel TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí momentálne najaktívnejšie, kde realizuje a dodáva sklárske taviace pece všetkých druhov ako aj sklárske špeciálne pece.

Sklárske taviace pece:

  • panvové pece regeneratívne
  • panvové pece rekuperatívne
  • priečne plamenné pece rekuperatívne
  • priečne plamenné pece regeneratívne
  • elektrické pece
  • plamenné pece
  • pece na výrobu skleného vlákna
  • pece na výrobu plochého skla 

Špeciálne sklárske pece:

  • kyslíkové pece pre tavenie zinkovej keramickej frity