Energetika

  Služby   Energetika

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí v segmente energetiky už od svojho založenia. Bohaté skúsenosti a dlhoročne získavané know-how umožňujú spoločnosti realizovať rôzne typy agregátov využívaných pre výrobu energie – granulačné, fluidné a nadkritické kotly.

TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. navrhuje a realizuje žiaruvzdorné výmurovky pri výstavbe a prestavbe kotlov na spaľovanie biomasy. V segmente energetika pôsobí a spolupracuje so spoločnosťami ako sú ENO Zemianske Kostoľany a EVO Vojany.